Unité 33 Frans - Nederlands

INVULOEFENING

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
À table! : Aan !
Bon appétit! : !
une assiette : een (om van te eten)
une caisse (magasin) : een
connaître :
un couteau : een
une cuillère / cuiller : een
Encore un peu de … ? : Nog een … ?
une fourchette : een
des frites (v.) : ,
une glace : een
la mayonnaise : de
merci bien : u wel
mettre la table : de
un œuf : een
Passe-moi (la viande), : mij het vlees ,
payer :
une pizza : een
s'il te plaît : (bij het vragen)
Santé! : !
une sauce : een
la soupe : de
des spaghettis :