Unité 30 Frans - Nederlands

INVULOEFENING

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
Allô? : ? (telefoon)
un ami : een
une amie : een
Qui est à l'appareil? : Met wie ik?
apprendre :
à demain : tot
devoir :
écrire :
une faute : een
un GSM : een
avoir mal à (la tête) : () hebben
avoir mal au (ventre) : () hebben
avoir mal aux (pieds) : aan de () hebben
un médicament : een
un message : een ,
Ça va mieux. : Het gaat .
une page : een ,
une :phrase : een
Je peux parler à … ? : Kan ik met … ?
(le garçon) qui chante : (de ) (),
si tu veux : , je wil
une tête : een
un texte : een
un ventre : een