Unité 24 Frans - Nederlands

INVULOEFENING

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
acheter :
faire attention : ,
(je vais) au (village) : (ik ga) het (dorp)
aux : (ik geef de cd) de (kinderen)
une banane : een
Bravo! : !
une carotte : een (groente)
un champignon : een
comprendre : ,
un fruit : een ,t
un kiwi : een
un légume : een
un magasin : een
manger :
une orange : een
peur, avoir peur : zijn, hebben
avoir peur de (ce chien) : hebben van (die ),
avoir peur de (tomber) : zijn om te ()
une poire : een
une pomme : een
une pomme de terre : een
pouvoir : ,
une salade : een
une tomate : een
tomber :
trop (loin) : (ver)
trop de (livres) : ()