Unité 21 Frans - Nederlands

INVULOEFENING

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
l' anglais (m.) : (het)
Je parle beaucoup. : Ik praat .
beaucoup de (chats) : ()
divorcé, divorcée :
J'ai encore un frère. : Ik heb een broer.
jouer de la (guitare) : (gitaar)
jouer du (piano) : (piano)
méchant, méchante : ,
la mer : de
un oncle : een
parler (à Sam) : , (met/tegen Sam)
parler (français) : (Frans)
un pays : een (staat)
un peu : een
Elle parle peu. : Ze praat .
peu de (chiens) : (honden)
près de (la mer) : bij (de zee)
seul, seule : (staand)
une tante : een
travailler :
venir :
un village : een
une ville : een