Unité 3 Nederlands - Frans

INVULOEFENING

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
: ha, o, och, zo
Je un crayon. : Ik zoek ook een potlood.
Je (un ). : Ik zoek (een pen).
un : een potlood
: achttien
: negentien
: zeventien
: twaalf
Lucas Ria : Lucas en Ria
une : een blad (papier)
une : een gom
: elf
: veertien
Qu'est-ce (tu )? : Wat (zoek je)?
: vijftien
: zestien
un : een (bal)pen
: dertien
un () : een (pen)
une () : een (blad)
: twintig
(un stylo) : hier is (een pen), ziehier,