Unité 3 Frans - Nederlands

INVULOEFENING

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
ah : , o, och, zo
Je cherche aussi un crayon. : Ik een potlood.
Je cherche (un stylo). : Ik (een ).
un crayon : een
dix-huit :
dix-neuf :
dix-sept :
douze :
Lucas et Ria : Lucas Ria
une feuille : een (papier)
une gomme : een
onze :
quatorze :
Qu'est-ce que (tu cherches)? : (zoek )?
quinze :
seize :
un stylo : een (bal)
treize :
un (stylo) : een ()
une (feuille) : een ()
vingt :
voici (un stylo) : (een pen), ,