Unité 17 Frans - Nederlands

INVULOEFENING

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
à: (aller) à (Namur) : naar (Namen gaan)
aller :
aller (chanter) : ()
un autobus : een
en autobus : de
un bus : een (voertuig)
en bus : de
aller chez (Ria) : (Ria) gaan
(aller) à l'école : (gaan)
(aller) à la maison : (gaan)
un métro : een
en métro : de
une moto : een (voertuig)
à moto : de
parfois :
un pied : een
à pied :
rentrer : naar gaan,
souvent : ,
un train : een
en train : de
un tram : een
en tram : de
un vélo : een
à vélo : de
une voiture : een
en voiture : de