Unité 12 Nederlands - Frans

INVULOEFENING

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
l' i : 's (na)middags
: vijftig
: beginnen
La : De les begint.
une : een school
: eindigen
La . : De les eindigt.
le : (het) Frans
une : een uur
À heure? : Hoe laat?
À 8 . : Om 8 uur.
Il est heure? : Hoe laat is het?
Il est 11 . : Het is 11 uur.
Il 7 h 10. : Het is 7.10 u.
une : een les
une de () : een les (Frans)
le : 's morgens, ’s ochtends
une [mn] : een minuut
la : de muziek
le : (het) Nederlands
: veertig
: zestig
le : de sport
() : jullie (boek), uw (boek)