Unité 10 Frans - Nederlands

INVULOEFENING

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om je antwoorden te controleren.
un Belge : een
une Belge : een
la Belgique :
Elles sont grandes. : zijn .
en (France) : ()
un enfant : een
être :
Ce sont des livres. : zijn . zijn .
une fille : een
un fils : een
un Français : een
une Française : een
la France :
ici :
Ils sont forts. : (m. mv.) : zijn .
joli, jolie :
madame [Mme] :
monsieur [M.] : ,
un nom : een
Nous sommes : zijn
grand ou petit :
un prénom : een
vos (enfants) : (kinderen), (kinderen)
vous : [beleefdheidsvorm]
Vous êtes jeunes! : zijn !
Vous êtes d'où? : bent u?