Unité 22 Frans - Nederlands

INVULOEFENING

Vul alle openingen in. Klik op "Controleer".
(regarde) alors (là) : (kijk) (daar)
chercher :
contre (le mur) : (de muur)
à côté de (l'église) : (de kerk)
demander (à Vincent) : (aan Vincent)
dire :
(avec) elle : (met)
(avec) elles : (met) (vr.)
entrer : , naar binnen gaan
(avec) eux : (man.): (met)
une fleur : een (plant)
une idée : een
(avec) lui : (met)
un mur : een
penser (à Joris) : (aan Joris)
un peu : een
(elle parle) peu : (ze praat)
avoir peur : zijn, hebben
quelque chose (man.) :
rester :
un salon : een ,
tomber :
(avec) vous : (met) , (met)